THÔNG TIN CHUYẾN


Xe

Xe 4 chỗ

Xe Accent, Kia, Toyota Vios, MG... (BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG)
Giá cho

Xe

Xe 7 chỗ

Xe Innova, Fortuner, Sorento, Xpanrde, Isuzu-Mux...(BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG)
Giá cho

Xe

Loại xe 16 chỗ

Gồm tất cả xe 16 chỗ. (BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG)
Giá cho

Xe

Loại xe 29 chỗ

Gồm tất cả xe 29 chỗ. (BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG)
Giá cho

Xe

Loại xe 45 chỗ

Gồm tất cả xe 45 chỗ. (BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG)
Giá cho

Xe

Giá cho


Lightbox button